ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН У ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ”

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН У ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

Здійснюючи роботу зі зверненнями громадян, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради керується Законом України «Про звернення громадян» та Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Регламентом Чупахівської селищної ради, затвердженим на другому пленарному засіданні першої сесії восьмого скликання від 11.11.2021.

         Відповідно до чинного законодавства, виконавчим комітетом створені належні умови для прийому громадян, забезпечення своєчасного та якісного розгляду їх заяв, скарг, оперативного вирішення порушених питань.

         Діловодство з питань звернень громадян ведеться відповідно до вимог Інструкції з діловодства. Реєстрація звернень громадян проводиться у відповідних журналах реєстрації та на реєстраційно-контрольних картках відповідно до вимог Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» (зі змінами, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018р. № 94).

        Особисті прийоми громадян посадовими особами проводяться відповідно до затверджених графіків(рішення виконавчого комітету № 4 від 14.01.2021, протокол № 1), які оприлюднені на сайті селищної ради та на стендах . Звернення громадян розглядаються своєчасно, в терміни, передбачені чинним законодавством, не допускається поверхневе їх опрацювання. Належна увага приділяється роботі із зверненнями інвалідів, учасників АТО, громадських організацій.

Протягом І півріччя 2021 року посадовими особами проведено 116 особистих прийомів, порушено 116 питань, з них вирішено позитивно – 111, (95, 7 %). До виконавчого комітету надійшло 127 звернень громадян. За характером основних питань, що порушувалися громадянами у зверненнях, переважне місце займають питання соціального захисту населення, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, комунального господарства. Через Урядову гарячу лінію надійшло 11 звернень, 9 звернень – через Сумський обласний контактний центр.

Робота з листами, заявами і скаргами у виконавчому комітеті направлена на неупереджений, об’єктивний та своєчасний їх розгляд, на вжиття заходів щодо запобігання виникненню підстав для повторних звернень та звернень до органів влади вищого рівня. Стан виконавської дисципліни щодо роботи із зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі. На нарадах при селищному голові систематично аналізується та узагальнюється стан роботи із зверненнями громадян з метою виявлення причин, що спонукають громадян звертатися до органів виконавчої влади.

Стан роботи із зверненнями громадян за І, ІІ квартал 2021 року було проаналізовано на засіданнях виконавчого комітету (протокол № 4 від 26 04.2021, протокол № 7 від 15.07.2021).

Секретар селищної ради Микола МАСЛЮК