Розмір плати за навчання, підготовку, передпідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Закон України «Про освіту»

Стаття 3. Право на освіту

1. Кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами України.

Стаття 4. Забезпечення права на безоплатну освіту

1. Держава забезпечує:

  • безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до стандартів освіти;
  • розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої і післядипломної освіти відповідно до законодавства.

2. Право на безоплатну освіту забезпечується:

  • для здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти – за рахунок розвитку мережі закладів освіти всіх форм власності та їх фінансового забезпечення у порядку, встановленому законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення права на освіту всіх громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України;

Закон України «Про дошкільну освіту»

Стаття 2. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту

Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є:

  • забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;

Стаття 3. Державна політика у сфері дошкільної освіти

забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) та обов’язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку;

Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти

1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

2. Дитина має гарантоване державою право на:

  • безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
  • безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти.

Педагогічним працівникам за час проходження курсів підвищення кваліфікації, відповідно до наданих підтверджуючих документів, нараховуються відряджувальні (проїзд, проживання в гуртожитку, добові). Навчання працівників обслуговуючого персоналу оплачується за рахунок бюджетних коштів.

Всі ці виплати здійснюються при умові запланованих бюджетних коштів.