Правила прийому до закладу дошкільної освіти

Прийом до закладу дошкільної освіти проводиться відповідно статті 14 Закону України «Про освіту», «Положення про заклад дошкільної освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, яким визначається порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

У ЗДО «Сонечко-1» прийом дітей здійснюється його керівником протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Зарахування дитини здійснюється згідно з наказом керівника ЗДО. Для цього батьки або особи, які їх замінюють, подають:

 • заяву;
 • медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
 • довідку про епідеміологічне оточення;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • документи, що засвідчують право на пільгу.

Для зарахування дитини з ООП до закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається:

 • висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Для зарахування дитини з інвалідністю до ЗДО до заяви додаються:

 • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданою лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;
 • копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

Збереження за дитиною місця в закладі дошкільної освіти

За заявою батьків, за дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі:

 • її хвороби;
 • карантину;
 • санаторного лікування;
 • на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
 • у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти

Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти здійснюється:

 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі цього типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу закладу дошкільної освіти в якому доцільне подальше перебування дитини;
 • у разі невнесення без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу дошкільної освіти.