СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Відповідно до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» керівництво закладом дошкільної освіти здійснює директор (завідуюча).

Завідуюча – Нагорна Валентина Олексіївна, очолює заклад дошкільної освіти з серпня 2001 року, в закладі працює з 1981 року. Освіта – неповна вища. Спеціальність за дипломом – виховання в дошкільних закладах.

ПЕДАГОГІЧНА РАДА ЗАКЛАДУ

Вищим постійно діючим колегіальним органом закладу дошкільної освіти КЗ Чупахівський ЗДО «Сонечко-1» є педагогічна рада до якої входять завідуюча Нагорна В.О., педагогічні працівники закладу, вихователі Шніпко В.М., Довгопол Л.І., Василевська Ю.І., Тіщенко О.С., музичний керівник Ткаченко М.Мд.Д., асистент вихователя Сова М.В., сестра медична старша Гуща С.А., голова батьківського комітету. Головою педагогічної ради є завідуюча Нагорна В.О.

Педагогічна рада закладу має повноваження, які визначені установчим документом закладу Статутом:

* Оцінює результативність Державної Базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання та навчання дітей у кожній віковій групі;

* Розглядає питання удосконалення організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;

* Визначає план роботи закладу на навчальний рік, оздоровчий період та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

* Затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

* Обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток їхньої творчої ініціативи, впровадження в освітній процес досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

* Визначає шляхи співпраці закладу з сім’єю;

* Заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

* Затверджує план підвищення педагогічної кваліфікації та атестації;

* Розглядає інші питання визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад, що виникають в ході роботи і стосуються освітньої діяльності.

У закладі дошкільної освіти діє структура проведення педагогічних рад:

* На початку навчального року на якій розглядаємо питання:

 • аналіз діяльності закладу дошкільної освіти за минулий навчальний рік;
 • визначення освітніх завдань на навчальний рік;
 • обговорення змісту річного плану;
 • визначення готовності закладу до нового навчального року.

На цьому засіданні затверджуються:

 • освітня програма, за якою працюватиме заклад дошкільної освіти в новому навчальному році;
 • методичне забезпечення освітнього процесу;
 • форми та система планування освітнього процесу;
 • плани гурткової роботи;
 • розпорядок дня та розподіл занять по всіх вікових групах;
 • критерії освітнього процесу (систему діагностування знань вихованців);
 • склад педагогічної ради;
 • мережа груп;
 • навантаження педагогічних та медичного працівників.

* В середині навчального року на яких обговорюємо питання:

 • визначених освітніх завдань;
 • результативність форм та методів освітньої роботи з дітьми за півріччя, відповідно вивчення стану організації життєдіяльності дітей;
 • виконання завдань з розділів освітньої програми;
 • хід проведення роботи педагогів, що атестуються;
 • аналіз колективних переглядів організації життєдіяльності дітей.

* В кінці навчального року на якій розглядаємо питання:

 • підсумки роботи з формування готовності дітей до навчання в школі;
 • звіти педагогічних працівників про свою роботу за навчальний рік з метою визначення успіхів, досягнень, недоліків, на які необхідно звернути увагу надалі для вирішення завдань щодо їх усунення (аналіз виконання освітніх завдань, роботи з батьками, ведення ділової документації, аналіз роботи по збереженню та зміцненню здоров’я дітей).

Рішення педагогічної ради затверджуються наказами по ЗДО.

* Під час педагогічних п’ятихвилинок обговорюємо організаційні питання:

 • ознайомлення з наказами по ЗДО, відділу освіти, листами вищестоящих органів;
 • обговорення новинок методичної та педагогічної літератури, нормативних документів;
 • самоосвіта педагогів;
 • організація харчування;
 • проведення культурно-масових заходів, свят розваг, екскурсій;
 • ведення ділової документації;
 • дотримання правил ОП, ПБ.

* Вищим колегіальним органом закладу дошкільної освіти є загальні збори трудового колективу: проходять раз на рік, і при потребі частіше. На загальних зборах трудового заслуховуються такі питання:

 • звіт про роботу закладу дошкільної освіти за минулий навчальний рік, відповідно статутної діяльності;
 • підготовка, організація проведення літнього оздоровчого періоду в закладі дошкільної освіти;
 • інші питання, які стосуються діяльності закладу дошкільної освіти і які потребують розгляду і обговоренню в колективі в межах законодавства.

Також у закладі дошкільної освіти є первинна профспілкова організація, яка має певні функції і важливі повноваження у вирішенні питань, пов’язаних з діяльністю закладу (зокрема Колективний договір між адміністрацією та ПК закладу).

З головою профспілкового комітету погоджуються: графіки роботи, графік відпусток працівників закладу, колективний договір.