Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Відповідно статті 14 Закону України «Про дошкільну освіту», «Положення про заклад дошкільної освіти», Статуту ЗДО, групи у ЗДО «Сонечко-1» комплектуються за віковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти з урахуванням побажань батьків або осіб які їх замінюють.

Наповнюваність груп у закладі дошкільної освіти становить:

 • для дітей віком до одного року – до 10 осіб;
 • для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;
 • для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;
 • різновікові – до 15 осіб;
 • в оздоровчий період – до 15 осіб;
 • з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;
 • в інклюзивних групах – до 15 осіб (з них не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами).

У 2023-2024 навчальному році списочний склад дітей в ЗДО становить – 47 осіб, які укомплектовані у 3 різновікові групи:

 • «Ясочка» – раннього та молодшого дошкільного віку – 17 осіб;
 • «Калинка» – молодшого дошкільного віку – 16 осіб;
 • «Оленка» – старшого дошкільного віку – 14 особи.

Кількість місць у ЗДО для фактичного наповнення становить 67 місць.

Відповідно пункту 10 Порядку ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684, щороку адміністрацією ЗДО проводиться робота по  обліку дітей в закладі дошкільної освіти.

Видано накази по ЗДО:

 • «Про проведення обліку дітей в ЗДО»;
 • «Про комплектацію груп дітьми та педагогічними кадрами»;

Накази «Про зарахування дітей до закладу дошкільної освіти» видаються по мірі прибуття дітей.

Складено:

 • списки дітей по віковим групам;

Розроблено:

 • мережу груп;

Ведуться журнали (відповідно вимог інструкції з діловодства):

 • прибуття/вибуття дітей;
 • щоденного відвідування дітей по групах.

Оформлюються:

 • згоди батьків на обробку персональних даних дітей при вступі дітей до закладу.

З метою обізнаності про кількість дітей, їх віковий склад, адресу проживання, відомостей про батьків, виявлення дітей, які не зареєстровані але проживають на даній території, проводимо моніторинг дитячого контингенту по селищній раді. Завдяки проведеному моніторингу маємо змогу планувати перспективу роботи закладу дошкільної освіти на наступні роки.

ЗДО відвідують діти  з  смт Чупахівка, сіл  Оленинське, Довжик, Грінченкове, Соборне.

Охоплення дітей 5-ти річного віку становить – 100 %.

До 15 вересня поточного року до ВО КТ МС Чупахівської селищної ради подаються дані про кількість вихованців, які зараховані і відвідують заклад дошкільної освіти, інша інформація за потреби.