Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Відповідно п 90 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 року, заклад дошкільної освіти повинен бути забезпечений педагогічними працівниками та іншими фізичними особами, які мають право провадити освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Заклад дошкільної освіти забезпечений:

  • педагогічним персоналом на 89 %;
  • обслуговуючим персоналом – 100 %.

Вакантні посади:

Практичний психолог – 0,5;

Логопед – 0,25

Відповідно пункту 3 статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган.

Інших працівників закладу дошкільної освіти призначає на посади та звільняє з посад його керівник у порядку, передбаченому установчими документами закладу, відповідно до законодавства.

Керівник закладу освіти має право оголосити конкурс на вакантну посаду. Конкурс проводиться у випадках коли на одне вакантне місце претендують декілька осіб, або з метою визначення відповідності особи майбутній займаній посаді.

У разі проведення конкурсу в закладі:

  • розробляється Положення про проведення конкурсу;
  • створюється комісія.

Документи для участі в конкурсі.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до комісії наступні документи:

  • заяву про участь у конкурсі;
  • трудову книжку (при наявності);
  • заповнену особову картку (форма П-2) з відповідними додатками;
  • фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см;
  • ксерокопії документів про освіту з додатками;
  • копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України.