“Вихователь творить
найбільше багатство
суспільства – людину”

                                                             В.О.Сухомлинський

Педагогічні працівники ДНЗ, що надають освітні послуги, мають відповідну фахову освіту, педагогічний стаж. Їх склад налічує 7 осіб.

Педагогічні працівники – це особи з високими моральними та професійними якостями, які працюють творчо і самовіддано над питаннями:

-всебічного і гармонійного розвитку особистості дитини;

-виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини; поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

-збереження та зміцненням фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

-організації освітнього процесу в різновікових групах;

-розвитку у дітей музичних та естетичних здібностей, моральних норм та культури поведінки, набуття вмінь та навичок життєвого-соціального досвіду;

-створення розвивального середовища.

В дитячому садку існує традиція, що вихователь працює з певною групою дітей протягом декількох років, починаючи з ясельної групи і закінчуючи випуском дітей до школи. Така форма роботи ефективна і дає вагомі результати, позитивно впливає на організацію освітнього процесу і взаємовідносини між дорослим і дитячим колективом.

Вихователь протягом декількох років вивчає особистість дитини, її здібності, характер, темперамент, рівень знань, умінь і навичок, що дає можливість у виборі ефективних методів та прийомів у навчанні та вихованні дітей, і саме головне – у підготовці до навчання в школі.

Виходячи з багаторічного досвіду колектив дійшов висновку, що така форма роботи позитивно впливає на формування особистості дитини.

Результат такої роботи – рівень підготовки дітей до навчання в школі переважає середній, достатній та високий.

Якісний склад педагогічних працівників
КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1»

2022-2023 навчальний рік

№№

пп

Прізвище,

ім’я,

по батькові

Стать

Посада

Освіта

Навчальний

заклад

Спеціаль

ність за

дипломом

Педаг.

стаж

Курси

Атес

тація

Кваліфікаційна категорія

1.

Василевська Юлія Іванівна

жін

вихователь

неповна вища

Лебединське педагогічнеучилище

Виховання в дошкільних закладах

18

2019

2020

11 тарифний розряд

2.

Довгопол Людмила Іванівна

жін

вихователь

вища

Глухівський педагогічни

інститут

Дошкільне виховання

19

2018

2020

спеціаліст вищої категорії

3.

Тіщенко Олена Сергіївна

жін

вихователь

вища

Глухівський педагогічни

інститут

Вихователь дітей дошкільного віку, інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку

13

2018

2020

спеціаліст І категорії

4.

Ткаченко Маргарита Мд.Джаінівна

жін

музичний керівник

неповна вища

Лебединське педагогічнеучилище

Музичне мистецтво

3

2023

2025

7 тарифний розряд

5.

Сова Маргарита Вікторівна

жін

асистент вихователя

неповна вища

Лебединське педагогічнеучилище

Дошкільна освіта

2

2021

2025

10 тарифний розряд

6.

Сидоренко Олена Анатоліївна

жін

асистент вихователя

вища

Глухівський педагогічни

університет

Дошкільна освіта

8

Спеціаліст

7.

Шніпко Валентина Миколаївна

жін

вихователь

вища

Глухівський педагогічни

інститут

Дошкільне виховання

21

2021

2022

спеціаліст І категорії